Modern şekillendirme hattı

Şekillendirme hattı, doğruluğu ve kalitesi, üretim hattının verimliliğini ve ürünün kalitesini belirleyen sürekli bir birimdir.Saatte maksimum 800 kg çiğnenebilir şeker ürünleri veya fındıklı çiğneme şeker üretim kapasitesi tek renk ve iki renkte mümkündür.Ekstrüderin sıcaklık ve ekstrüderinin optimum kontrolü ve ip boyutlandırıcının hızı ve şekillendirme kalıbının basıncının optimum kontrolü, ürünün aynı şekillendirmeye ve aynı ağırlıkta ve aynı boyutlara neden olur.Ürün kalıbı 3 ila 5 dakika içerisinde değiştirilerek yeni bir ürün elde edilebilmektedir.

Modern forming line

Forming line is a continuous unit that safety of it’s function is to determine the effectiveness of your production . production with high – speed and high value up to 800 kg/hr is performed in one or two colored center – filled chewy toffee or chewy candy . Forming quaility is in a way that makes easy to use all kinds of modern packing machines with high – speed . Danial machinery has shown its place by manufacturing high – efficiency , reliability easy usage , high technical standards in sweets world . temperature and speed control of extruder and rope sizer and forming speed control are main factors in making ideal products . forming pressure on toffee or candy in different sizes are adjustable and changable . and you can easily change the moulds of forming machine within 3-5 minutes . different cooling factor can be connected to forming machine . output various coooling conveyor models can be combined with the forming machine .

LSİS Alçak Gerilim Dağıtım Ekipmanları

Müşteri memnuniyeti için LS dünyanın en iyi ürünlerini üretir , güvenlik şartlarını sağlayan en mükemmel çözümleri sunar , en iyi kalite ve servisi sağlar .
Kısa devre ve aşırı akım (BKN , BKH , BKP , BF ) , toprak hatası ve aşırı akım (RKP , RKS ) toprak hatası (RKN) ve yıldırım darbelerine (BKS) karşı koruma sağlayan ürün ailesi .
1,2,3,4 kutuplu ürün seçenekleri DIN raya montaj edilebilirb . B,C,D açma eğleri IEC 60898 – 1 e uyumlu , 230/400V çalışma gelirimi , aksesuar seçenekleri mevcut .
CE , KEMA , SEMKO , CQC /CCC , SBAS , SASO , GOST , UL1077 , SNI ile uyumlu.

LSIS Low Voltage Distribution Equipment

For customer satisfaction, LS produces the best products in the world, offers the most perfect solutions that meet the safety conditions, and provides the best quality and service.

Product family that provides protection against short circuit and over current (BKN , BKH , BKP , BF ), earth fault and over current (RKP , RKS ) earth fault (RKN) and lightning strikes (BKS).

1,2,3,4 pole product options DIN rail mountableb . Opening curves B, C, D comply with IEC 60898-1, 230/400V operating income, accessory options are available.

Compliant with CE , KEMA , SEMKO , CQC /CCC , SBAS , SASO , GOST , UL1077 , SNI.

invertör nedir?
İnverter, doğru akımı (DC) alternatif akıma (AC) dönüştüren elektronik bir cihazdır. Dönüştürülen AC akımı, herhangi bir voltajdaki (maksimum ila DC voltaj seviyesi) ve frekanstaki ihtiyaca dayalı olabilir. Günümüzde AC motor sürücülerinin endüstride yaygın olarak kullanılması ve (endüstriyel otomasyon alanındaki aktivistler ve kamuoyu arasında) çokça tekrarlanması nedeniyle inverter kelimesinin yerini AC motor sürücüsüne bırakmıştır ve bu yazımızda kullanacağız. invertör kelimesi her yerde.Motor sürücüsü AC’dir. invertör (AC motor sürücüsü) genellikle üç fazlı bir AC motorun hızını kontrol etmek için kullanılabilen bir cihazdır. invertörler uygulama açısından farklı kategorilere ayrılmaktadır. İnvertörler pompaları, fanları, asansörleri, vinçleri, konveyörleri, ekstrüderleri vb. çalıştırmak için kullanılır. Pompalar ve fanlar için değişken tork invertörleri, asansörler, konveyörler ve vinçler için sabit tork invertörleri ve ekstrüderler için PG geri beslemeli invertörler kullanılmaktadır.

What is an inverter?
An inverter is an electronic device that converts direct current (DC) to alternating current (AC). The converted AC current can be based on the requirement at any voltage (maximum to DC voltage level) and frequency. Today, due to the widespread use of AC motor drivers in the industry and repeated (among the activists in the field of industrial automation and the public), the word inverter has left its place to AC motor driver and we will use it in this article. The word inverter is everywhere. The motor driver is AC. An inverter (AC motor driver) is a device that can generally be used to control the speed of a three-phase AC motor. Inverters are divided into different categories in terms of application. Inverters include pumps, fans, elevators, cranes, conveyors, extruders, etc. used to run. Variable torque inverters are used for pumps and fans, constant torque inverters for elevators, conveyors and cranes, and PG feedback inverters for extruders.

Modern şekillendirme hattı

Şekillendirme hattı, doğruluğu ve kalitesi, üretim hattının verimliliğini ve ürünün kalitesini belirleyen sürekli bir birimdir.Saatte maksimum 800 kg çiğnenebilir şeker ürünleri veya fındıklı çiğneme şeker üretim kapasitesi tek renk ve iki renkte mümkündür.Ekstrüderin sıcaklık ve ekstrüderinin optimum kontrolü ve ip boyutlandırıcının hızı ve şekillendirme kalıbının basıncının optimum kontrolü, ürünün aynı şekillendirmeye ve aynı ağırlıkta ve aynı boyutlara neden olur.Ürün kalıbı 3 ila 5 dakika içerisinde değiştirilerek yeni bir ürün elde edilebilmektedir.

Modern forming line

Forming line is a continuous unit that safety of it’s function is to determine the effectiveness of your production . production with high – speed and high value up to 800 kg/hr is performed in one or two colored center – filled chewy toffee or chewy candy . Forming quaility is in a way that makes easy to use all kinds of modern packing machines with high – speed . Danial machinery has shown its place by manufacturing high – efficiency , reliability easy usage , high technical standards in sweets world . temperature and speed control of extruder and rope sizer and forming speed control are main factors in making ideal products . forming pressure on toffee or candy in different sizes are adjustable and changable . and you can easily change the moulds of forming machine within 3-5 minutes . different cooling factor can be connected to forming machine . output various coooling conveyor models can be combined with the forming machine .