Lsis Mini Kontaktör ve Termik Röleleri

Lsis Mini Kontaktör ve Termik Röleleri

kontaktör nedir?

 Kontaktör nedir: Kontaktörler, tüketici gücünü kesmek ve bağlamak için kullanılan elektrikli cihazlardır. Endüstride bir kontaktör, örneğin hava ve sıvı gibi iki akımın etkileşime girdiği bir cihazdır. Kontaktör ayrıca bir elektrik devresini değiştirmek için kullanılan elektrikle kontrol edilen bir anahtardır. Kontaktör genellikle, güç devresinden çok daha az güce sahip olan bir kontrol devresi tarafından kontrol edilir. Kontaktörler DC ve AC’nin farklı modellerinde, farklı gerilimlerde ve farklı kontak sayılarında üretilmektedir. Konvansiyonel rölelerin aksine, kontaktörler doğrudan yüksek basınçlı cihazlara bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Rölelerin kapasitesi daha düşüktür ve genellikle hem normal kapalı hem de normal açık uygulamalar için tasarlanmıştır. 15 amperden fazla veya birkaç kilovattan fazla kontrol eden röleler veya anahtarlara genellikle kontaktör denir. Yardımcı platin dışında, kontaktörler genellikle normalde açıktır (“Form A”). Kontaktörler, rölelerden farklı olarak, ağır motor akımı kesildiğinde elektrik arkını kontrol edecek ve ortadan kaldıracak özelliklerde tasarlanmış ve üretilmiştir. Kontaktörler farklı kapasite ve özelliklerde farklı şekillerde satılmaktadır. Devre kesicilerin aksine, bir kontaktörün kısa devre akımını kesme özelliği yoktur. Alternatif akımdaki kontaktörlerin aralığı birkaç amperden binlerce ampere ve 24 volt DC’de birkaç kilowatt’a kadar değişir. Kontaktörlerin fiziksel boyutu, küçük bir cep cihazından bir tarafta yaklaşık bir metre olan büyük cihazlara kadar değişir. Kontaktörler elektrik motorlarını (elektrik motorları), aydınlatmayı, ısıtmayı, kapasitör bankalarını, termal kurutucuları ve diğer elektrik yüklerini kontrol etmek için kullanılır.

Kontaktör fonksiyonu

Kontaktör şu şekilde çalışır: kontaktörün manyetik bobininden akım geçtiğinde, hareketli kontaktör çekirdeğini çeken bir manyetik alan üretilir. Kontaktör elektromanyetik bobini başlangıçta daha fazla akım çeker, metal çekirdek bobine girene kadar indüksiyon artar. Hareketli kontaklar hareketli bir çekirdek tarafından yapıştırılır. Güç, kontakları hareketli ve sabit tutmak için bir elektrik mıknatısı tarafından bir arada tutulur.

Kontaktör bobin akımı kesildiğinde, sıkıştırılan yay kuvveti kontaktör bobininin manyetik çekirdeğini orijinal konumuna geri döndürür ve kontakları açar. Alternatif akım kontaktörlerinde, çekirdeğin küçük bir kısmı, çekirdeğin manyetik akısını biraz geciktiren bir indirgeme bobini ile çevrilidir. Bu, manyetik alanın aralıklı çekişini azaltır ve böylece hat frekansını iki katına çıkararak çekirdeğin vızıldamasını önler.

Ark ve ortaya çıkan hasar tam olarak kontaktör kontakları açıldığında veya kapandığında meydana gelir. Kontaktörler çok açılıp kapanacak şekilde tasarlanmıştır. Kontaktörün düzgün çalıştığından emin olmak için genellikle iç arkı düşürmenin bir yolu vardır. Hızlı kapanma, arkta bir artışa neden olabilir ve bu da birkaç kez başka bir istenmeyen açılma ve kapanmaya neden olur. Bir çözüm, arkı en aza indirmek için iki parçalı kontaklara sahip olmaktır.

İki kontak aynı anda kapanacak şekilde tasarlanmıştır, ancak devreyi kesmemek ve bir ark oluşturmamak için farklı zamanlarda atlarlar. Başka bir tür, hızlı değiştirme gerçekleştirmek için tasarlanmış birden çok kontağa sahiptir. İlk bağlanacak kontak, bağlantısı kesilecek son kontaktır, en fazla aşınmaya maruz kalır ve kontaktörün içinin aşırı ısınmasına neden olan yüksek mukavemetli bir bağlantı oluşturur.

Bu, arkı ilk teması yapmaktan korur. Böylece daha sonra bir milisaniyelik bir temas direnci yaratılır. Bu teknik, yalnızca kontaktörler devreye girdiklerinin tersi durumda devreden çıkarsa etkilidir. Aksi halde arkın yıkıcı etkisi her iki faktöre bölünür. Kontaktör ömrünü uzatmak için başka bir teknik de kontağı temizlemektir.

ark bastırma

 Kontakların kontak koruması olmayan kontaktörlerde, elektrik arkı kontaklarda önemli hasara neden olur ve bu da kontaktörde önemli hasara neden olur.

Kontaktör kapatılıp açıldığında iki temas noktası (elektrot veya kontak) arasında bir elektrik arkı oluşur. Temas yayları genellikle daha enerjiktir ve bu nedenle daha yıkıcıdır. Ark tarafından üretilen ısı çok yüksektir ve sonunda temastaki metalin hareket etmesine neden olur.

Aşırı ark sıcaklıkları (on binlerce santigrat derece) çevredeki gaz moleküllerinin bölünmesine, ozon, karbon monoksit ve diğer bileşiklerin oluşmasına neden olur. Arkın enerjisi, kontaktörün metalini yavaş yavaş yok eder ve bazı malzemelerin ince parçacıklar halinde havaya salınmasına neden olur. Bu aktivite, kontaktaki malzemenin zamanla bozulmasına ve sonunda kontaktör arızasına neden olur. Örneğin, düzgün yapılandırılmış bir kontaktör çalışırken 10.000 ila 100.000 arasında bir ömre sahip olacaktır.

Düşük voltajda (600 volt ve daha az) çoğu motor kontrol kontaktörü hava kontaktörleridir. Atmosferik basınçtaki hava, kontakları çevreler ve devre kırıldığında arkı kapatır. Orta gerilim AC motorlar için modern kontrolörler, vakum kontaktörleri kullanır. Yüksek voltajlı AC kontaktörler (1000 volttan büyük) kontakların çevresinde vakum veya soy gaz kullanabilir.

DC yüksek gerilim kontaktörleri (600 voltun üzerinde), ark oluğu tasarımıyla ark enerjisini azaltmak için hala havaya güveniyor. Yüksek voltajlı elektrikli lokomotifler, devre kesici tarafından çalıştırılan havalı devre kesiciler tarafından güç kaynağından izole edilebilir. Aynı hava kaynağı, oluşan herhangi bir kemeri “kapatmak” için kullanılabilir.

Lsis Mini Kontaktör ve Termik Röleleri

Lsis Mini Kontaktör ve Termik Röleleri

Kategoriler: Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Açıklama

Lsis Mini Kontaktör ve Termik Röleleri

What is a contactor?

 What is a contactor: Contactors are electrical devices used to disconnect and connect consumer power. In industry, a contactor is a device in which two currents interact, for example air and liquid. Contactor is also an electrically controlled switch used to change an electrical circuit. The contactor is usually controlled by a control circuit that has much less power than the power circuit. Contactors are produced in different models of DC and AC, with different voltages and different contact numbers. Unlike conventional relays, contactors are designed to be connected directly to high pressure devices. Relays have a lower capacity and are generally designed for both normally closed and normally open applications. Relays or switches that control more than 15 amps or a few kilowatts are often called contactors. With the exception of the auxiliary board, contactors are usually normally open (“Form A”). Contactors, unlike relays, are designed and manufactured to control and eliminate the electric arc when heavy motor current is interrupted. Contactors are sold in different shapes with different capacities and features. Unlike circuit breakers, a contactor does not have the ability to cut short-circuit current. The range of contactors in alternating current ranges from a few amps to thousands of amperes and several kilowatts at 24 volts DC. The physical size of the contactors ranges from a small pocket device to large devices that are about a meter on one side. Contactors are used to control electric motors (electric motors), lighting, heating, capacitor banks, thermal dryers and other electrical loads.

contactor function

The contactor works as follows: when current flows through the magnetic coil of the contactor, a magnetic field is produced that attracts the moving contactor core.

The contactor electromagnetic coil initially draws more current, the induction increases until the metal core enters the coil. Moving contacts are bonded by a moving core. The power is held together by an electric magnet to keep the contacts moving and stable.

When the contactor coil current is interrupted, the compressed spring force returns the magnetic core of the contactor coil to its original position and opens the contacts. In alternating current contactors, a small part of the core is surrounded by a reducing coil, which slightly delays the magnetic flux of the core. This reduces the intermittent pull of the magnetic field and thus doubles the line frequency, preventing the core from buzzing

The arc and the resulting damage occur precisely when the contactor contacts are opened or closed. Contactors are designed to be opened and closed a lot. There is usually a way to lower the internal arc to make sure the contactor is working properly. Fast closing can cause an increase in arc, causing another undesirable opening and closing several times. One solution is to have two-piece contacts to minimize arcing..

The two contacts are designed to close at the same time, but they jump at different times so as not to break the circuit and create an arc. Another type has multiple contacts designed to perform quick switching. The first contact to be connected is the last contact to be disconnected, it is subject to the most wear and creates a high-strength connection that causes the inside of the contactor to overheat.

This keeps the arc from making initial contact. Thus, a contact resistance of one millisecond is then created. This technique is only effective if the contactors fail in the opposite state they were activated. Otherwise, the destructive effect of the arc is divided into both factors. Another technique to extend contactor life is to clean the contact.

arc suppression

 In contactors without contact protection of the contacts, the electric arc causes significant damage to the contacts, which in turn causes significant damage to the contactor.

An electric arc is formed between two contact points (electrode or contact) when the contactor is closed and opened. Contact springs are generally more energetic and therefore more destructive. The heat produced by the arc is very high, eventually causing the metal in contact to move.

The constellations (ozone, carbon monoxide, and other constituents) are formed in the environment (binary centigrade degrees). If the arc energy is in contact with the metal, the metal is slowly moving from the base parts to the air parts. From this activity, contact the material at the time of closure and after contact. For example, if a contact is made by a duplicator, it will work between 10,000 and 100,000 pages.

At low voltage (600 volts and less) most motor control contactors are air contactors. Air at atmospheric pressure surrounds the contacts and closes the arc when the circuit is broken. Modern controllers for medium voltage AC motors use vacuum contactors. High voltage AC contactors (greater than 1000 volts) may use vacuum or inert gas around the contacts.

DC high voltage contactors (above 600 volts) still rely on air to reduce arc energy with arc trough design. High voltage electric locomotives can be isolated from the power supply by air circuit breakers operated by the circuit breaker. The same air supply can be used to “close” any arch that forms.

Lsis Mini Kontaktör ve Termik Röleleri

Manyetik Güç Kontaktörleri katalog                             Catalog-Metasol-contactor cataloge

süper indirim

süper indirim

POLE In(Curent) Order no Description 1 Description 2 Product Group Price($)
KUTUP In(Akim) Siparis Kodu AÇIKLAMA 1 AÇIKLAMA 2 ÜRÜN GRUBU Liste Fiyatı ($)
Mini Kontaktör 220V AC
3P 6 12690237 GMC-6M AC220V 1a Mini Kontaktör 220V AC 50/60Hz 6A 3kW 1NA MC MİNİ $15,86
3P 6 12690030 GMC-6M AC220V 1b Mini Kontaktör 220V AC 50/60Hz 6A 3kW 1NK MC MİNİ $15,86
3P 9 12690090 GMC-9M AC220V 1a Mini Kontaktör 220V AC 50/60Hz 9A 4kW 1NA MC MİNİ $16,88
3P 9 12690110 GMC-9M AC220V 1b Mini Kontaktör 220V AC 50/60Hz 9A 4kW 1NK MC MİNİ $16,88
3P 12 12690176 GMC-12M AC220V 1a Mini Kontaktör 220V AC 50/60Hz 12A 5 5kW 1NA MC MİNİ $18,18
3P 12 12690197 GMC-12M AC220V 1b Mini Kontaktör 220V AC 50/60Hz 12A 5 5kW 1NK MC MİNİ $18,18
3P 16 12690277 GMC-16M AC220V 1a Mini Kontaktör 220V AC 50/60Hz 16A 7 5kW 1NA MC MİNİ $19,74
3P 16 12690297 GMC-16M AC220V 1b Mini Kontaktör 220V AC 50/60Hz 16A 7 5kW 1NK MC MİNİ $19,74
Mini Kontaktör 24V AC
3P 6 12690228 GMC-6M AC24V 1a Mini Kontaktör 24V AC 50/60Hz 6A 3kW 1NA MC MİNİ $15,86
3P 6 12690021 GMC-6M AC24V 1b Mini Kontaktör 24V AC 50/60Hz 6A 3kW 1NK MC MİNİ $15,86
3P 9 12690081 GMC-9M AC24V 1a Mini Kontaktör 24V AC 50/60Hz 9A 4kW 1NA MC MİNİ $16,88
3P 9 12690101 GMC-9M AC24V 1b Mini Kontaktör 24V AC 50/60Hz 9A 4kW 1NK MC MİNİ $16,88
3P 12 12690167 GMC-12M AC24V 1a Mini Kontaktör 24V AC 50/60Hz 12A 5 5kW 1NA MC MİNİ $18,18
3P 12 12690188 GMC-12M AC24V 1b Mini Kontaktör 24V AC 50/60Hz 12A 5 5kW 1NK MC MİNİ $18,18
3P 16 12690268 GMC-16M AC24V 1a Mini Kontaktör 24V AC 50/60Hz 16A 7 5kW 1NA MC MİNİ $19,74
3P 16 12690288 GMC-16M AC24V 1b Mini Kontaktör 24V AC 50/60Hz 16A 7 5kW 1NK MC MİNİ $19,74
Mini Kontaktör 24V DC
3P 6 12700031 GMD-6M DC24V 1a Mini Kontaktör 24V DC 6A 3kW 1NA MC MİNİ $19,48
3P 6 12700059 GMD-6M DC24V 1b Mini Kontaktör 24V DC 6A 3kW 1NK MC MİNİ $19,48
3P 9 12700143 GMD-9M DC24V 1a Mini Kontaktör 24V DC 9A 4kW 1NA MC MİNİ $21,52
3P 9 12700174 GMD-9M DC24V 1b Mini Kontaktör 24V DC 9A 4kW 1NK MC MİNİ $21,52
3P 12 12700258 GMD-12M DC24V 1a Mini Kontaktör 24V DC 12A 5 5kW 1NA MC MİNİ $23,37
3P 12 12700286 GMD-12M DC24V 1b Mini Kontaktör 24V DC 12A 5 5kW 1NK MC MİNİ $23,37
3P 16 12700371 GMD-16M DC24V 1a Mini Kontaktör 24V DC 16A 7 5kW 1NA MC MİNİ $25,92
3P 16 12700399 GMD-16M DC24V 1b Mini Kontaktör 24V DC 16A 7 5kW 1NK MC MİNİ $25,92
Mini Kontaktör Termik Röleleri
3P 0.14 12710029 GTK-12M 0.14A Mini Termik Röle 0,1-0,16A MC MİNİ $20,78
3P 0.21 12710030 GTK-12M 0.21A Mini Termik Röle 0,16-0,25A MC MİNİ $20,78
3P 0.33 12710031 GTK-12M 0.33A Mini Termik Röle 0,25-0,4A MC MİNİ $20,78
3P 0.52 12710032 GTK-12M 0.52A Mini Termik Röle 0,4-0,63A MC MİNİ $20,78
3P 0.82 12710033 GTK-12M 0.82A Mini Termik Röle 0,63-1,0A MC MİNİ $20,78
3P 1.3 12710034 GTK-12M 1.3A Mini Termik Röle 1,0-1,6A MC MİNİ $20,78
3P 2.1 12710035 GTK-12M 2.1A Mini Termik Röle 1,6-2,5A MC MİNİ $20,78
3P 3.3 12710036 GTK-12M 3.3A Mini Termik Röle 2,5-4A MC MİNİ $20,78
3P 5 12710037 GTK-12M 5A Mini Termik Röle 4-6A MC MİNİ $20,78
3P 6.5 12710038 GTK-12M 6.5A Mini Termik Röle 5-8A MC MİNİ $20,78
3P 7.5 12710039 GTK-12M 7.5A Mini Termik Röle 6-9A MC MİNİ $20,78
3P 8.5 12710040 GTK-12M 8.5A Mini Termik Röle 7-10A MC MİNİ $20,78
3P 11 12710041 GTK-12M 11A Mini Termik Röle 9-13A MC MİNİ $20,78
3P 14 12710042 GTK-12M 14A Mini Termik Röle 12-16A MC MİNİ $20,78
Mini Yardımcı Kontaktörler
12730069 GMR-4M AC220V 1a3b Mini Yardımcı Kontaktör 220V AC 50/60Hz 1NA+3NK MC MİNİ $18,18
12730019 GMR-4M AC220V 2a2b Mini Yardımcı Kontaktör 220V AC 50/60Hz 2NA+2NK MC MİNİ $18,18
12730018 GMR-4M AC220V 3a1b Mini Yardımcı Kontaktör 220V AC 50/60Hz 3NA+1NK MC MİNİ $18,18
12730017 GMR-4M AC220V 4a Mini Yardımcı Kontaktör 220V AC 50/60Hz 4NA MC MİNİ $18,18
12730070 GMR-4M AC220V 4b Mini Yardımcı Kontaktör 220V AC 50/60Hz 4NK MC MİNİ $18,18
12730038 GMR-4M AC24V 1a3b Mini Yardımcı Kontaktör 24V AC 50/60Hz 1NA+3NK MC MİNİ $18,18
12730037 GMR-4M AC24V 2a2b Mini Yardımcı Kontaktör 24V AC 50/60Hz 2NA+2NK MC MİNİ $18,18
12730036 GMR-4M AC24V 3a1b Mini Yardımcı Kontaktör 24V AC 50/60Hz 3NA+1NK MC MİNİ $18,18
12730035 GMR-4M AC24V 4a Mini Yardımcı Kontaktör 24V AC 50/60Hz 4NA MC MİNİ $18,18
12730039 GMR-4M AC24V 4b Mini Yardımcı Kontaktör 24V AC 50/60Hz 4NK MC MİNİ $18,18
12730042 GMR-6M AC220V 3a3b Mini Yardımcı Kontaktör 220V AC 50/60Hz 3NA+3NK MC MİNİ $20,78
12730046 GMR-6M AC220V 5a1b Mini Yardımcı Kontaktör 220V AC 50/60Hz 5NA+1NK MC MİNİ $20,78
12730040 GMR-6M AC220V 6a Mini Yardımcı Kontaktör 220V AC 50/60Hz 6NA MC MİNİ $20,78
12730077 GMR-6M AC24V 6a Mini Yardımcı Kontaktör 24V AC 50/60Hz 6NA MC MİNİ $20,78
12730010 GMR-8M AC110V 6a2b Mini Yardımcı Kontaktör 110V AC 50/60Hz 6NA+2NK MC MİNİ $23,37
12730009 GMR-8M AC110V 8a Mini Yardımcı Kontaktör 110V AC 50/60Hz 8NA MC MİNİ $23,37
12730014 GMR-8M AC240V 4a4b Mini Yardımcı Kontaktör 220V AC 50/60Hz 4NA+4NK MC MİNİ $23,37
Mini Kontaktör Yardımcı Kontakları
83361621001 AU-1M 1A Yan Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 1NA (YAN MONTAJ) MC MİNİ AKS $5,49
83361621002 AU-1M 1B Yan Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 1NK (YAN MONTAJ) MC MİNİ AKS $5,49
83361621009 AU-2M 1A1B Üst Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 1NA+1NK (ÜST MONTAJ) MC MİNİ AKS $6,98
83361621008 AU-2M 2A Üst Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 2NA (ÜST MONTAJ) MC MİNİ AKS $6,98
83361621010 AU-2M 2B Üst Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 2NK (ÜST MONTAJ) MC MİNİ AKS $6,98
83361621006 AU-4M 1A3B Üst Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 1NA+3NK (ÜST MONTAJ) MC MİNİ AKS $8,98
83361621005 AU-4M 2A2B Üst Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 2NA+2NK (ÜST MONTAJ) MC MİNİ AKS $8,98
83361621004 AU-4M 3A1B Üst Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 3NA+1NK (ÜST MONTAJ) MC MİNİ AKS $8,98
83361621003 AU-4M 4A Üst Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 4NA (ÜST MONTAJ) MC MİNİ AKS $8,98
83361621007 AU-4M 4B Üst Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 4NK (ÜST MONTAJ) MC MİNİ AKS $8,98
83361621045 AU-1MC 1A Yan Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 1NA (YAN MONTAJ) MC MİNİ AKS $6,98
83361621046 AU-1MC 1B Yan Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 1NK (YAN MONTAJ) MC MİNİ AKS $6,98
83361621043 AU-2MC 1A1B Üst Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 1NA+1NK (ÜST MONTAJ) MC MİNİ AKS $8,64
83361621042 AU-2MC 2A Üst Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 2NA (ÜST MONTAJ) MC MİNİ AKS $8,64
83361621044 AU-2MC 2B Üst Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 2NK (ÜST MONTAJ) MC MİNİ AKS $8,64
83361621040 AU-4MC 1A3B Üst Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 1NA+3NK (ÜST MONTAJ) MC MİNİ AKS $13,95
83361621039 AU-4MC 2A2B Üst Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 2NA+2NK (ÜST MONTAJ) MC MİNİ AKS $13,95
83361621038 AU-4MC 3A1B Üst Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 3NA+1NK (ÜST MONTAJ) MC MİNİ AKS $13,95
83361621037 AU-4MC 4A Üst Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 4NA (ÜST MONTAJ) MC MİNİ AKS $13,95
83361621041 AU-4MC 4B Üst Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 4NK (ÜST MONTAJ) MC MİNİ AKS $13,95
83361621099 AU-1MF 1A Yan Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 1NA (YAN MONTAJ) MC MİNİ AKS $5,99
83361621100 AU-1MF 1B Yan Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 1NK (YAN MONTAJ) MC MİNİ AKS $5,99
83361621017 AU-2MF 1A1B Üst Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 1NA+1NK (ÜST MONTAJ) MC MİNİ AKS $7,64
83361621016 AU-2MF 2A Üst Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 2NA (ÜST MONTAJ) MC MİNİ AKS $7,64
83361621018 AU-2MF 2B Üst Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 2NK (ÜST MONTAJ) MC MİNİ AKS $7,64
83361621014 AU-4MF 1A3B Üst Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 1NA+3NK (ÜST MONTAJ) MC MİNİ AKS $10,96
83361621013 AU-4MF 2A2B Üst Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 2NA+2NK (ÜST MONTAJ) MC MİNİ AKS $10,96
83361621012 AU-4MF 3A1B Üst Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 3NA+1NK (ÜST MONTAJ) MC MİNİ AKS $10,96
83361621011 AU-4MF 4A Üst Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 4NA (ÜST MONTAJ) MC MİNİ AKS $10,96
83361621015 AU-4MF 4B Üst Yardımcı Kontak Mini Kontaktör Aksesuarı: Yardımcı Kontak 4NK (ÜST MONTAJ) MC MİNİ AKS $10,96
Mini Kontaktör Zaman Röleleri
83391621001 AT-12/IN AC/DC 24-48V Mini Kontaktör Aksesuarı: Zaman Rölesi Çekmede Gecikmeli 0,1-30Sn. AC/DC 24-48V MC MİNİ AKS $117,92
83391621002 AT-12/2IN AC 110-220V Mini Kontaktör Aksesuarı: Zaman Rölesi Çekmede Gecikmeli 0,1-30Sn. AC 110-220V MC MİNİ AKS $117,92
83391621003 AT-12/IF AC/DC 24-48V Mini Kontaktör Aksesuarı: Zaman Rölesi Düşmede Gecikmeli 0,1-30Sn. AC/DC 24-48V MC MİNİ AKS $117,92
83391621004 AT-12/2F AC 110-220V Mini Kontaktör Aksesuarı: Zaman Rölesi Düşmede Gecikmeli 0,1-30Sn. AC 110-220V MC MİNİ AKS $117,92
Mini Kontaktör Mekanik Kilitleri
83411621001 AR-12M Mekanik Kilit Mini Kontaktör Aksesuarı: Mekanik Kilit MC MİNİ AKS $4,16
83411621007 AR-12MW Mekanik Kilit Kablo Dahil Mini Kontaktör Aksesuarı: Mekanik Kilit (kablo bağlantısı dahil) MC MİNİ AKS $6,48
Mini Kontaktör Yedek Bobinleri
77121621001 Yedek Bobin AC24V GMC-6~16M Mini Kontaktör Aksesuarı: Yedek Bobin 24V AC 50/60Hz MC MİNİ AKS $6,98
77121621005 Yedek Bobin AC110V GMC-6~16M Mini Kontaktör Aksesuarı: Yedek Bobin 110V AC 50/60Hz MC MİNİ AKS $6,98
77121621010 Yedek Bobin AC220V GMC-6~16M Mini Kontaktör Aksesuarı: Yedek Bobin 220V AC 50/60Hz MC MİNİ AKS $6,98
77121621023 Yedek Bobin AC200V GMC-6~16M Mini Kontaktör Aksesuarı: Yedek Bobin 200V AC 50/60Hz MC MİNİ AKS $6,98
77121621024 Yedek Bobin AC240V GMC-6~16M Mini Kontaktör Aksesuarı: Yedek Bobin 240V AC 50/60Hz MC MİNİ AKS $6,98
77121621029 Yedek Bobin DC24V GMD-6~16M Mini Kontaktör Aksesuarı: Yedek Bobin 24V DC MC MİNİ AKS $10,30
77121621035 Yedek Bobin DC110V GMD-6~16M Mini Kontaktör Aksesuarı: Yedek Bobin 110V DC MC MİNİ AKS $10,30
77121621038 Yedek Bobin DC220V GMD-6~16M Mini Kontaktör Aksesuarı: Yedek Bobin 220V DC MC MİNİ AKS $10,30
77121621039 Yedek Bobin DC240V GMD-6~16M Mini Kontaktör Aksesuarı: Yedek Bobin 240V DC MC MİNİ AKS $10,30
Mini Termik Röle Raya Montaj Adaptörü
83661821002 AZ-12H Raya montaj adaptörü Mini Kontaktör Aksesuarı: GTK-12M Termik Röley Raya Montaj Adaptörü MC MİNİ AKS $10,41
Mini Kontktör Varistörleri
83611621001 AS-12M/1 Varistör AC24~48V Mini Kontaktör Aksesuarı: Varistör AC24~48V MC MİNİ AKS $9,42
83611621002 AS-12M/2 Varistör AC60~127V Mini Kontaktör Aksesuarı: Varistör AC60~127V MC MİNİ AKS $9,42
83611621003 AS-12M/3 Varistör AC200~240V Mini Kontaktör Aksesuarı: Varistör AC200~240V MC MİNİ AKS $9,42
83611621004 AS-12M/4 Varistör DC12~24V Mini Kontaktör Aksesuarı: Varistör DC12~24V MC MİNİ AKS $9,42
83611621005 AS-12M/5 Varistör DC30~72V Mini Kontaktör Aksesuarı: Varistör DC30~72V MC MİNİ AKS $9,42
83611621006 AS-12M/6 Varistör DC100~127V Mini Kontaktör Aksesuarı: Varistör DC100~127V MC MİNİ AKS $9,42
83611621007 AS-12M/7 Varistör AC/DC200~250V Mini Kontaktör Aksesuarı: Varistör AC/DC200~250V MC MİNİ AKS $9,42

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Lsis Mini Kontaktör ve Termik Röleleri” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Title

Go to Top